Mededelingen

 

Opmerkingen over/voor de website mailen naar Albert Paulus: albert.paulus@ziggo.nl

 

Kampioen van de kampioenen

Op vrijdag 6 april a.s. wordt in café Feestzaal 't Ven, Straelseweg 359, 5916 AB Venlo weer tussen de vier

Libre-kampioenen gestreden om het algemeen Libre-kampioenschap van de VBBeo.

Hierbij tevens het verzoek aan de toekomstige kampioenen om daarmee rekening te houden bij de organisatie

van de kampioensrecepties.

 

Uit de bestuursvergadering d.d. 22-01-18

De PK's worden dit jaar gespeeld op de volgende speeldagen
            Libre                vrijdag              30-03    06-04    13-04    20-04    (27-04)  04-05F  (11-05F)

            Driebanden       woensdag        25-04    02-05    09-05    16-05    23-05F  (30-05F)

Datums tussen haakjes zijn uitloopmogelijkheden, afhankelijk van de aantallen inschrijvingen.

Er wordt ingedeeld op sterkte over de breedte van de poules (b.v. A1-B2-C3-A4-B5-C6-A7-B8-C9-enz.).

Poules worden aan lokalen toegewezen a.d.h.v. de poule-indelingen. In onderling overleg kan echter

binnen een poule (gedeeltelijk) worden gerouleerd.

Bij inschrijving moet een deelnemer bovenstaande data vrijhouden; zie ook artikel 3.4 van het reglement van de VBBeo.

De inschrijving is op zaterdag 24 februari 2018 in het clublokaal van biljartvereniging Ons Genoegen:

café De Lange - Posthuisstraat 4 in Tegelen van 15.00 tot 16.30 uur; telefoon 077 3746073.

 

Met ingang van volgend seizoen worden herzieningen alleen nog maar doorgegeven via de website.

 

De jaarvergadering 2018 van de VBBeo wordt gehouden op vrijdag 25 mei in het lokaal van BC Coba.

 

Wijziging speellokaal

In verband met het overlijden van Jan Bosma speelt het driebandenteam van De Windhond zijn thuiswedstrijden voortaan

op de locatie van BC de Glazenap, Spechtstraat 58, 5932 VK Tegelen, telefoon 0773738184, email: info@glazenap.nl

 

Wijziging speellokaal

Met ingang van 1 januari 2018 spelen alle teams van B.V. Velden en De Witte Berg hun thuiswedstrijden op de

op de locatie Markt 7, 5941GA Velden, telefoon 0623404478.

 

Tijdelijke wijziging speellokaal

In verband met verbouwing van het huidige clublokaal speelt het team van KBO Panningen, dat uitkomt in afdeling Libre 1,

zijn thuiswedstrijden voorlopig op de locatie Ruijsstraat 65a te Panningen.

 

Wijziging clublokaal biljartverenigingen 't Pumpke en De Holtklotsers

Vanwege de overname van café-feestzaal 't Pumpke gaan beide biljartverenigingen m.i.v. de nieuwe competitie hun

thuiswedstrijden spelen in het Ald Weishoes in Venlo, Grote Kerkstraat 31, 5911 CG Venlo, telefoon 0773266510.

 

Competitiegegevens 2017-2018

Zie de betreffende webpagina's.

 

Uit de jaarvergadering 2017

Herman van Haeff neemt na 37 jaar afscheid van het bestuur, maar blijft als erepenningmeester lid van de VBBeo.

Jacqueline Rijvers zal ook aftreden maar neemt zolang waar voor Henk Smulders.

Het bestuur gaat dus verder met 5 personen; Albert Paulus wordt naast voorzitter ook penningmeester.

Het voorstel van BC Leanzo tot aanpassing van de regels omtrent de te maken caramboles is door de vergadering afgewezen.

Het voorstel van het bestuur tot verhoging van de contributie naar € 12,00 is door de vergadering aangenomen.