Mededelingen

 

Opmerkingen over/voor de website mailen naar Albert Paulus: albert.paulus@ziggo.nl

 

Sluiting café feestzaal 't Ven

 

Door sluiting van café feestzaal 't Ven met ingang van week 45, vanaf 16 november dicht,

gaan diverse teams op de volgende locaties hun thuiswedstrijden spelen:

 

Woensdag

Het driebandenteam van De Keizer speelt vanaf 23 november zijn thuiswedstrijden

in het lokaal van biljartverenigingen BC De Glazenap en O.B.K. in Tegelen.  

 

Donderdag

't Ven 1 speelt vanaf 24 november zijn thuiswedstrijden in het lokaal van

biljartvereniging Ons Genoegen in Tegelen, café De Lange.

't Ven 2 speelt vanaf 17 november zijn thuiswedstrijden in het lokaal van biljartvereniging

BV De Egelantier in Blerick.

 

Vrijdag

Het team van 't Ven speelt met ingang van 18 november zijn thuiswedstrijden in het

lokaal van biljartverenigingen Velden en De Witte Berg in Velden.

Het team van Alles of Niks speelt zijn thuiswedstrijden vanaf 25 november in het lokaal van

biljartvereniging BC De Hazewind in Venlo.

 

Mochten er i.v.m. bezetting van de tafels geen plaats zijn op de originele speeldag, dan zal

het thuisspelende team zelf contact opnemen met de bezoekende vereniging om tot een

alternatieve speeldatum te komen.

 

Aanpassing reglement

 

Mede naar aanleiding van de jaarvergadering is het reglement op een aantal punten aangepast:

- Herzieningen van N-spelers (paragraaf 2.8).

- Financiën (hoofdstuk 4).

Klik hier om de wijzigingen te lezen.