Mededelingen

 

Opmerkingen over/voor de website mailen naar Albert Paulus: albert.paulus@ziggo.nl

 

Aanpassing reglement

Omwille van de eenduidigheid is artikel 2.5.6 enigszins aangepast.

 

Lokaalwijziging B.V. 't Pumpke

De teams van biljartvereniging 't Pumpke spelen vanaf 29-11-18 hun thuiswedstrijden in KLUP 77 (voorheen

kafee De Splinter, Dominicanenstraat 6, 5911KA Venlo).

 

Toevoeging aan de map "bestanden"

Om tussentijds een nieuwe speler aan te melden moest altijd een daartoe bestemd aanmeldings-

formulier worden gebruikt. Een digitale versie daarvan staat nu ook in de map "bestanden", en kan dus

ook digitaal verstuurd worden.

Het inschrijvingsformulier voor de nieuwe competitie is met eenzelfde werkblad (in tienvoud) uitgebreid.

Voor volgend seizoen dus!

 

Uit de jaarvergadering d.d. 25-05-18

Het reglement van de VBBeo is gewijzigd.

Het betreft de paragrafen 2.3, 2.7 en 2.8 met betrekking tot speelvolgorde, te maken caramboles en

herzieningen van N-spelers. Wat betreft dit laatste is het belangrijk goede nota te nemen van artikel 2.8.5.

De wijziging geldt voor een proefperiode van voorlopig één jaar.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 is de AVG van kracht.

Voor verenigingen betekent dit dat er voor het gebruik van persoonsgegevens een protocol moet zijn.

Het protocol van de VBBeo staat op de website: klik hiernaast op "AVG".

In het protocol staan ook koppelingen naar AVG-documenten voor de aangesloten biljartverenigingen.

Download deze en pas ze voorzover noodzakelijk aan voor eigen gebruik.