Informatie

over de competitiepagina's

 

Bij elke afdeling horen de volgende pagina's, die wekelijks door de competieleider worden bijgewerkt:

- Uitslagen en stand

- Bijzonderheden

- Overzicht competitie

- Overzicht spelers

- Herzieningen (alleen bij Driebanden)

 

Uitslagen en stand

 

Op deze pagina staan de resultaten van de laatst gespeelde wedstrijdronde:

- De uitslagen (voorzover bekend bij de competitieleider).

- De tot deze wedstrijdronde bijgewerkte stand. Als het aantal teams in deze afdeling oneven is,

  staat achter het aantal gespeelde wedstrijden (onder "vrij") het aantal keren dat een team t/m deze

  wedstrijdronde vrij is geweest. Daarmee is meteen te zien of er van dit team nog wedstrijduitslagen

  ontbreken. Op de pagina "Overzicht competitie" is te zien welke die ontbrekende uitslagen zijn.

- De namen van de spelers (met verenigingen) die in deze wedstrijdronde de kortste partij(en)

  hebben gewonnen of gelijkgespeeld.

- De namen van de spelers (met verenigingen) die in deze wedstrijdronde de relatief hoogste

  serie (als percentage van het te maken aantal caramboles) hebben gemaakt.

Onder de stand staat het programma voor de volgende wedstrijdronde.

 

Bijzonderheden

 

Deze pagina wordt door de competitieleider gebruikt om allerlei wetenswaardigheden van deze

afdeling te vermelden, bijvoorbeeld:

- reglementaire aanpassingen van wedstrijduitslagen

- wedstrijdverslagen

 

Overzicht competitie

 

Behalve het complete competitie-overzicht met de reeds bekende uitslagen staan op deze pagina

ook de scoringspercentages die tot toekenning van de matchpunten leiden.

Deze scoringspercentages staan hier afgerond op 3 decimalen, maar worden in werkelijkheid

veel nauwkeuriger berekend. In het uitzonderlijke geval dat ze exact gelijk zijn krijgen beide

teams een half matchpunt.

Verder staan op deze pagina (voorzover bekend) de data van wedstrijden die op een andere

dan de reguliere datum worden gespeeld, bijvoorbeeld van inhaalwedstrijden.

De datum linksboven geeft aan wanneer deze pagina voor het laatst door de competitieleider

is bijgewerkt. Onder de datum staat hoeveel wedstrijdronden tot de eerste respectievelijk tweede

helft van de competitie worden gerekend.

 

Overzicht spelers

 

Op deze pagina staan van alle spelers in deze afdeling de competitieresultaten voor zover deze

betrekking hebben op alleen deze afdeling.

De datum linksboven geeft aan wanneer deze pagina voor het laatst door de competitieleider

is bijgewerkt.

In de Top-5 staan de spelers die, gelet op de hele competitie tot nu toe, met hun in deze afdeling

gespeelde gemiddelde (gem) procentueel (+/- %) het hoogste boven hun te spelen gemiddelde (gem!)

spelen. Een speler wordt echter alleen in de Top-5 opgenomen als hij genoeg partijen gespeeld heeft.

Dit wordt door de competitieleider bepaald.

Achter (oud-) nieuwe spelers staat de vermelding (O-) N.

Daarachter staan de competitiegegevens die groepsgwijze door verticale strepen zijn gescheiden.

Per groep worden deze hier toegelicht.

oud/herzien:

- Onder gem! staat het gemiddelde dat op dit moment door de competitieleider gehanteerd wordt.

  Dat is, afgezien van herziene spelers, het gemiddelde van het begin van de competitie, maar bij

  (oud-) nieuwe spelers kan gem! daar dus van afwijken.

- Onder car! staat het van gem! afgeleide aantal te maken caramboles (zie reglement VBBeo).

- Onder +20% (of +10% bij driebanden) staat hoeveel caramboles de speler moet maken als

  hij nog een tweede partij moet spelen.

resultaten van de gehele competitie:

- Onder tot staat het totaal aantal partijen (inclusief eventuele tweede partijen), dat de speler tot

  nu toe heeft gespeeld.

- Onder w, g en v staat hoeveel van die partijen respectievelijk gewonnen, gelijkgespeeld of

  verloren zijn.

- Onder brt staat het totaal aantal beurten van alle gespeelde partijen in de eerste helft van de

  competitie.

- Onder car staat het totaal aantal gemaakte caramboles van alle gespeelde partijen in de eerste

  helft van de competitie.

- Onder pt staat het totaal aantal wedstrijdpunten dat de speler bij al deze partijen gehaald

  heeft (dus niet de matchpunten!)

- Onder gem staat het gemiddelde van voorgaande twee aantallen, dus gem = car/brt.

- Hetzelfde als hiervoor maar dan voor de gehele competitie.

- Onder +/- % staat hoeveel procent gem (van de gehele competitie) meer of minder is dan gem!

  Hiermee wordt de top-5 van de beste spelers samengesteld.

 

Herzieningen (alleen bij Driebanden)

 

Op deze pagina staat per speler de laatste herziening. De vermelde ingangsdatum staat ook

op het formulier dat de betreffende speler heeft ontvangen en dat hij op verzoek aan zijn

tegenstander moet tonen.

N.B. Omdat bij Libre spelers in meerdere afdelingen kunnen spelen, worden de herzieningen

daarbij centraal bijgehouden; zie de betreffende webpagina.