Protocol voor het gebruik van persoonsgegevens binnen de Venlose Biljart Bond en omstreken (VBBeo)

 

Gebruikte afkortingen

p1

achternaam

 

v1

verenigingsnaam

 

p2

tussenvoegsel

 

v2

secretariaat

 

p3

roepnaam

 

v3

te spelen gemiddelde (Libre/Driebanden)

 

p4

straat en huisnummer

 

v4

N-status

 

p5

postcode

 

v5

teamindeling

 

p6

woonplaats

 

v6

teamleider

 

p7

telefoonnummer (vast of mobiel)

 

 

 

 

p8

e-mail-adres

 

 

 

 

 

Gebruikers persoonsgegevens

De bestuursleden van de VBBeo.

 

Gebruik persoonsgegevens

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden elk jaar bij de inschrijving door een biljartvereniging ter

beschikking gesteld van het bestuur van de VBBeo via een digitaal inschrijvingsformulier, en wel als volgt:

- van alle ingeschreven personen p1,2,3 en v1,2,3,4,5,6.

- bovendien van de teamleiders: p7 en v6

- bovendien van de secretaris: p4,5,6,7,8 en v2

Daarnaast worden de volgende persoonsgegevens gebruikt:

- van de leden van commissies: p1,2,3,4,5,6,7

- van de bestuursleden van de VBBeo: p1,2,3,4,5,6,7,8  alsmede hun functie(s) binnen de VBBeo

 

Deze gegevens worden (voor zover noodzakelijk) gebruikt door de bestuursleden van de VBBeo voor:

- bijhouden van competities en toernooien

- communicatie

- publicaties op de website van de VBBeo

 

Zodra iemand niet meer lid is van de VBBeo, worden de volgende persoonsgegevens uit alle digitale bestanden

van de opslagmedia van de betreffende VBBeo-bestuursleden gewist: p4,5,6,7,8

 

Aftredende VBBeo-bestuursleden wissen de volgende persoonsgegevens uit alle digitale bestanden van hun

opslagmedia: p4,5,6,7,8.

 

Verklaringen

Door overschrijving van het bij de inschrijving verschuldigde bedrag naar de betaalrekening van de VBBeo

verklaart de VBBeo-vereniging toestemming te hebben van alle personen waarop de inschrijving betrekking

heeft voor het gebruik van hun persoonsgegevens volgens het AVG-protocol van de VBBeo.

Door aanvaarding van het lidmaatschap van het VBBeo-bestuur verklaren de bestuursleden bovenstaande

persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken volgens dit protocol.

 

Datum inwerkingtreding van dit protocol

1 juli 2022