Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Venlose Biljart Bond en omstreken

 

Koppelingen naar documenten t.b.v. aangesloten VBBeo-verenigingen

AVG VBBeo-vereniging

AVG VBBeo-vereniging verklaring bestuursleden

AVG VBBeo-vereniging verklaring leden

AVG Handleiding Rijksoverheid

 

Gebruikte afkortingen

AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming

VBBeo = Venlose Biljart Bond en omstreken

pg's = persoonsgegevens die bij de inschrijving voor de nieuwe competitie aan de VBBeo worden geleverd vanuit

          de aangesloten verenigingen, onderverdeeld in persoonlijke gegevens (p) en gegevens vanuit de vereniging (v).

 

Gebruikte afkortingen van de bestuursleden van de VBBeo

vz = voorzitter van de VBBeo

sc = scecretaris van de VBBeo

pm = penningmeester van de VBBeo

cl = competitieleider van de VBBeo

wm = webmaster/ict van de VBBeo

 

Gebruikte persoonsgegevens

Bij de inschrijving voor de nieuwe competitie van de VBBeo worden de volgende pg's aangeleverd

p1

achternaam

 

v1

verenigingsnaam

 

p2

tussenvoegsel

 

v2

functie binnen vereniging (vz,sc,pm)

 

p3

roepnaam

 

v3

te spelen gemiddelde (Libre/Driebanden)

 

p4

straat en huisnummer

 

v4

(oud-)nieuwe speler

 

p5

postcode

 

v5

team-indeling

 

p6

woonplaats

 

v6

teamleider

 

p7

telefoonnummer (vast en/of mobiel)

 

 

 

 

p8

e-mail-adres

 

 

 

 

Degene die namens de vereniging de inschrijving voor de nieuwe competitie van de VBBeo verricht tekent voor de

verkregen toestemming van alle ingeschreven personen voor het gebruik van hun pg's voor onderstaande doeleinden.


Gebruikers persoonsgegevens

De bestuursleden van de VBBeo.

 

Gebruik persoonsgegevens

Alle hierboven genoemde pg's komen (per e-mail of schriftelijk)  in eerste instantie ter beschikking van de vz, sc, pm en wm.

Deze laatste zorgt ervoor dat ze in een Excel-bestand (VBBeo Competitie jjjj-jjjj) worden verzameld. Daarmee worden door

de vz, sc en wm competitie- en toernooischema's gemaakt.

In deze laatste twee komen uitsluitend de volgende pg's voor: p1,2,3,7,8 en v1,2,3,4,5,6

De schema's worden op papier en op de website gepubliceerd.

De digitale versies staan op de pc van de vz, sc en wm. De papieren versies wordt aan alle aangesloten verenigingen opgestuurd.

Met de schema's worden door de wm de Excel-bestanden van de cl's gemaakt (verwerking wedstrijden en/of herzieningen) die

deze gedurende de rest van het seizoen bijwerken, alsmede de betreffende webpagina's.

 

Daarnaast worden door de sc en wm de volgende pg's op papier en op de website gepubliceerd:

- van de bestuursleden van de VBBeo: p1,2,3,4,5,6,7,8  alsmede hun functie(s) binnen de VBBeo

- van de leden van commissies: p1,2,3,4,5,6,7

- van de teamleiders: p1,2,3,7,8

- van de verenigingsecretariaten: p1,2,3,4,5,6,7,8

- van de verenigingslokalen: naam, p4,5,6,7,8

- competitielijsten: p1,2,3 en v1,3,4,5,6

 

Zodra iemand niet meer lid is van de VBBeo, worden de volgende pg's uit alle digitale bestanden van de opslagmedia 

van de betreffende VBBeo-bestuursleden gewist: p4,5,6,7,8

 

Aftredende VBBeo-bestuursleden wissen de volgende pg's uit alle digitale bestanden van hun opslagmedia: p4,5,6,7,8.

 

Bij het verzenden van e-mails aan meerdere personen buiten het bestuur worden de e-mail-adressen allemaal als bcc's ingevoerd.

 

Geheimhoudingsverklaring bestuur VBBeo

Deze verklaring (in tweevoud) dient elk jaar  in mei (na de jaarvergadering van de VBBeo) door de bestuursleden van

de VBBeo ondertekend te worden.

 

Geheimhoudingsverklaring vertegenwoordigers VBBeo-verenigingen

Deze verklaring (in tweevoud) dient elk jaar bij de inschrijving voor de nieuwe competitie van de VBBeo (meestal in juni/juli)

ondertekend te worden door degenen die namens de verenigingen de inschrijving verrichten.